Property People startades 2009 som en följd av det ökande kommunikationsbehov som skapades av den växande konkurrensen på bostads- och fastighetsmarknaden. Att förstå målgrupper och skapa rätt egenskaper i ditt fastighetsprojekt har blivit allt viktigare för att uppnå mål inom bostadssektorn. Vår huvudsakliga inriktning är idag analyser för bostadsmarknaden och strategier för platsvarumärken. Vi har utvecklat en unik analysmodell som utgår från det kapital som finns hos konsumenter på marknaden. Metoden är väl lämpade att mäta marknadens vilja och förmåga att förvärva bostäder inom alla ägarformer.

Ytterst handlar det om att förstå marknaden, ge ett löfte, bevisa löftet och sedan att långsiktigt kommunicera det. Med detta som grund har Property People genom åren utvecklat en rad marknadsinriktade
stödtjänster för bygg- och fastighetsbranschen och kommuner.