Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen försvarade i SvD måndag 18 november de rådande amorteringsreglerna och hävdar att de egentligen inte påverkar de yngres förmåga att köpa en liten bostadsrättslägenhet. De kanske har litet problem att hitta kontantinsatsen, skriver Erik Thedéen, men föräldrarna får väl hjälpa till,

Property People startades 2009 som en följd av det ökande kommunikationsbehov som skapades av den växande konkurrensen på bostads- och fastighetsmarknaden. Att förstå målgrupper och skapa rätt egenskaper i ditt fastighetsprojekt har blivit allt viktigare för att uppnå mål inom bostadssektorn. Vår huvudsakliga inriktning är