Hem 2017-12-18T14:26:23+00:00

 

Property people arbetar med analyser, place branding, marknadskommunikation och place management – värdeutveckling och stöd inom affärsutveckling, säljprocesser, marknadsföring och detaljplaneprocesser.

Våra kunder är bygg-, fastighetsbolag, förvaltande organisationer och kommuner.

Våra produktområden är platsvarumärken, konceptutveckling, marknadsmanagement och analys och undersökning.

Ännu mera Älta

annu-mera-alta
I ett utvecklingsprojekt har Property People hjälpt Wallenstam och Nacka kommun att ta fram en vision för framtidens Älta. Syftet har varit att få fram…
Läs mer …

Järvastaden

jarvastaden
Järvastaden – Här vill jag leva Järvastaden är ett utbyggnadsområde stort som en medelstor svensk stad. På gräns mellan Solna och Sundbyberg kommer det att…
Läs mer …

Förort blir stadsdel

forort-blir-stadsdel
Stockholm växer just nu med tre fulla ledbussar per dygn. Fler människor behöver och vill bo urbant. För framtidens söderbor byggs Högdalstorget. 134 nya bostadsrätter…
Läs mer …

Aktuellt urval av kunder

Några av Property Peoples kunder: Jernhusen, Skandia Fastigheter, Serneke, Niam, BoKlok, SMÅA och Züblin