I Väsjön byggs en småskalig, variationsrik och naturnära stadsmiljö med det aktiva livet i centrum. Här får du ut lite mer av livet, helt enkelt. Totalt kommer det bli cirka 4400 bostäder i Väsjön när allt är klart. Bebyggelsen kommer bestå av bostäder i lägenheter, radhus och villor med blandad upplåtelseform. Läs mer här

Arbetet med att skapa ett Åre i utkanten av Stockholm har pågått i många år och vi har varit delaktiga under lång tid.

Varumärkesplattform och marknadsföring

Vi har utvecklat varumärkesplattformen och platsmarknadsföringen för Väsjön och är involverade i att genomföra bostadskommunikationen i Väsjön genom Samsyn Väsjön och Bo i Väsjön.