Om Property People

– ”Konkurrenskraft, värdeutveckling och riskhantering är våra led ord”.

Property People är ett nätverksföretag som grundades 2009, en följd av det ökande kommunikationsbehov som uppstod genom den växande konkurrensen på bostads- och fastighetsmarknaden.

Vi vill ge projektutvecklare bättre underlag för att ta rätt beslut och minska marknadsrisker i bostadsprojekt.

Vårt mål är att ge dig den kunskap och de verktyg som behövs för att skapa stort värde i projekten och ta ledningen bland bostadsutvecklare. I vårt nätverk finns tillgängliga resurser för allt från detaljplaneutveckling och bostadsanalys till property branding och digital kommunikation. Vi kan lösa alla kommunikations-, analys- och utvecklingsfrågor för bostäder.

Vi har sett att traditionella marknadsanalyser ofta är utförda utan direkt erfarenhet av bostäder eller fastigheter.

De blir därför ofta sammanställningar av medelvärdesdata som inte ger tydlig vägledning för projektutvecklingen, än mindre några rekommendationer.

Vi har därför utvecklat unika metoder för bostadsanalyser samt varumärken för platser, place branding och fastighetsmarknadsföring. Fast vi pratar hellre om hur värdeutveckling, konkurrenskraft och riskhantering skapar bättre bostadsprojekt. Att förstå målgrupper, deras flyttmönster och köpförmågor på djupet, och lyhört lyssna på marknadens signaler, är vad som gör skillnaden – skillnaden mellan mediokert och riskabelt å ena sidan, väl avvägd risk och maximalt utfall utifrån marknadsförutsättningarna å den andra.

 

Kontakta oss för:

  • Bostadsanalys, marknadsanalyser för bostadsprojekt.
  • Strategier för platsutveckling och place branding.
  • Property branding, kommunikation och marknadsföringstjänster.
  • Utbildningar i våra metoder för bostadsanalys och pristester.

Hör av er till...

Lars Strömqvist

Senior Analytiker

Tel: 0702 400160

e-mail: lars.stromqvist@propertypeople.se

LinkedIn: Lars på LinkedIn

Olof Eriksson

Marknadsstrateg och Vd

tel: 0768 402240

e-mail: olof.eriksson@propertypeople.se

LinkedIn: Olof på LinkedIn

Property People AB – Box 11120 – 100 61 Stockholm
Besök: United Spaces, Waterfront Building – Klarabergsviadukten 63, Stockholm