Mälarprojektet handlade om att på kort tid stötta Züblin i ett intensivt kommunikationsprojekt när bolaget skulle delta i upphandlingen för att bygga om Södertälje kanal och sluss. Ett projekt som landade på drygt 1 miljard kronor. Vi jobbade med daglig kontakt för att samordna copywriters, grafiska

Property People startades 2009 som en följd av det ökande kommunikationsbehov som skapades av den växande konkurrensen på bostads- och fastighetsmarknaden. Att förstå målgrupper och skapa rätt egenskaper i ditt fastighetsprojekt har blivit allt viktigare för att uppnå mål inom bostadssektorn. Vår huvudsakliga inriktning är