Bostadsanalyser – Marknadsbedömning bostäder

 

Property People gör några av marknadens mest avancerade och djuplodande bostadsanalyser.

Syftet är att hjälpa bostadsutvecklare och kommuner att förstå och hantera marknadsmässiga möjligheter och begränsningar när det gäller utveckling av nya bostäder och på det sättet kunna hantera risker i bostadsprojekt. Bostadsanalyserna blir ovärderliga när man fördjupar sig i de okorrelerade behovssiffrorna som levereras av kommuner, länsstyrelser och Boverket.

Våra analyser bygger på insikten att det egna kapitalet är den faktor som oftast skapar köpförmågan. Eget kapital uppstår i de allra flesta fall genom att ägda bostäder i tidigare boende har stigit i värde och skapat reavinster.

Våra analyser bygger på insikten att det egna kapitalet är den faktor som oftast skapar och begränsar köpförmågan. Eget kapital uppstår i de allra flesta fall genom att ägda bostäder i tidigare boende har stigit i värde och skapat reavinster. Sambandet är i grunden enkelt: Om det inte finns tillräckliga reavinster sedan förra bostadsköpet, kommer någon ny bostadsaffär inte att vara möjlig, oavsett vad köparen har för behov och önskemål. Metoden går därför ut på att följa kapitalbildningen genom den aktuella marknaden och bedöma hur detta påverkar möjliga köpares köpförmåga, flyttfrekvens och bostadsval.

Vi genomlyser en rad marknadsfaktorer för att underlätta er marknads- och riskbedömning. Metoden är väl lämpad för riskhantering vid utveckling av såväl bostadsrättsprojekt, äganderätter som hyresrätter.

Analysresultatet är en kvantifiering av begreppen ”willing” och ”able” för nya bostäder på en given plats, och visar vilka marknadspriser och volymer som är möjliga utifrån köp- och hyresbetalningsförmåga samt konkurrensen från andra bostadsprojekt. Vi kan även göra regelrätta pristester för att utvärdera hur projektens preliminära prissättning påverkar den möjliga marknadsvolymen.

  • De nya bostäderna befinner sig alltid på en marknad som behöver betraktas på detaljnivå för att möjliggöra bedömning av marknadsdjupet. Hur många 1 ROK, 2 ROK etc är planerade? Vilket pris, alternativt vilken hyresnivå är planerad? Vilka inkomstkriterium för HR gäller? Med kännedom om huvudmålgrupper för olika bostadsstorlekar kan potentialen för projektet bedömas. Köpförmåga
  • Var finns köparna/hyresgästerna idag? Vilka flyttströmmar har tidigare iakttagits till samma område? Till vilka upplåtelseformer?
  • Fungerar ägarmarknaden? Varje bostadsköpare är också en säljare. Det räcker inte att hitta möjliga nyproduktionsköpare, man behöver också säkerställa att det finns andrahandsköpare tvärs igenom hela ägarmarknaden.
  • Priskänslighet. Vad händer med projektets marknad om priset/hyresnivån går upp eller ned?
  • Hur ser konkurrensen ut i ett två-treårsperspektiv? Alla samtidiga utvecklare delar på samma marknadspotential.

Kontakta oss för en kostnadsfri metodgenomgång, med inriktning mot just ert projekt. Kontaktlänk nedan.

Kontakta oss här

Property People AB – Box 11120 – 100 61 Stockholm
Besök: United Spaces, Waterfront Building – Klarabergsviadukten 63, Stockholm