Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen försvarade i SvD måndag 18 november de rådande amorteringsreglerna och hävdar att de egentligen inte påverkar de yngres förmåga att köpa en liten bostadsrättslägenhet. De kanske har litet problem att hitta kontantinsatsen, skriver Erik Thedéen, men föräldrarna får väl hjälpa till,

Olof är, marknadsstrateg med mycket lång erfarenhet från marknadskommunikation och försäljning i flera branscher, de senaste 25 åren med affärsutveckling och marknadskommunikation i fastighetsbranschen. Tidigare som marknadschef hos Skanska Bostäder och marknadschef för Järvastaden AB.

Marknadsanalytiker, Civilingenjör och expert på bostadsmarknaden Lars, som är civilingenjör utbildad vid KTH, har ägnat hela sitt yrkesliv åt marknads- och kundutveckling. Han har varit copywriter, projektledare och chef för reklambyråer med inriktning på business-to-business, samt har lång erfarenhet i rollen som marknads- och managementkonsult.

Mälarprojektet handlade om att på kort tid stötta Züblin i ett intensivt kommunikationsprojekt när bolaget skulle delta i upphandlingen för att bygga om Södertälje kanal och sluss. Ett projekt som landade på drygt 1 miljard kronor. Vi jobbade med daglig kontakt för att samordna copywriters, grafiska

Järvastaden är ett utbyggnadsområde stort som en medelstor svensk stad. På gränsen mellan Solna och Sundbyberg kommer detatt bo 12 000 människor i 4 500 bostäder när området står färdigt runt 2018.Området var ursprungligen ett gammalt militärområde som på senare år inrymde bland annat ett

Property People startades 2009 som en följd av det ökande kommunikationsbehov som skapades av den växande konkurrensen på bostads- och fastighetsmarknaden. Att förstå målgrupper och skapa rätt egenskaper i ditt fastighetsprojekt har blivit allt viktigare för att uppnå mål inom bostadssektorn. Vår huvudsakliga inriktning är