Mälarprojektet handlade om att på kort tid stötta Züblin i ett intensivt kommunikationsprojekt när bolaget skulle delta i upphandlingen för att bygga om Södertälje kanal och sluss. Ett projekt som landade på drygt 1 miljard kronor.

Vi jobbade med daglig kontakt för att samordna copywriters, grafiska formgivare och hela projekteringsteamet hos Züblin mot en kort deadline.

Här kan du läsa mer om projektet som Züblin driver tillsammans med Sjöfartsverket.