Mälarprojektet handlade om att på kort tid stötta Züblin i ett intensivt kommunikationsprojekt när bolaget skulle delta i upphandlingen för att bygga om Södertälje kanal och sluss. Ett projekt som landade på drygt 1 miljard kronor. Vi jobbade med daglig kontakt för att samordna copywriters, grafiska