Vad är vad är köpförmåga för bostäder och finns det någon betalningsvilja?

Property People hjälper dig reda ut hur stor din lokala bostadsmarknad är och vilka pengar det finns att köpa nyproducerade bostäder för.

Det råder en del förvirring kring begreppen ”betalningsvilja” och ”betalningsförmåga”. Speciellt betalningsviljan, såsom uttrycket ofta används av bostadsutvecklare, antyder att det finns många möjliga nya bostadsköpare till ett nytt projekt, om bara själva bostäderna svarar perfekt mot deras preferenser.

I själva verket är det mycket sällan problem med betalningsviljan, utan det är förmågan som sätter gränsen. Och betalningsförmågan definieras idag (2018) helt av banken. De centrala frågorna inför ett nyproduktionsprojekt blir därför hur många möjliga bostadsköpare som har en naturlig koppling till platsen är, samt hur många av dem som uppfyller bankernas krav på eget kapital samt hushållsinkomster.

Var finns bostadsköparna?

Själva antalet möjliga köpare är faktiskt en större begränsning än många tycks tro. Vår erfarenhet berättar med stor säkerhet var de möjliga köparna finns idag. Flyttströmmar är i allt väsentligt lokala och följer naturliga kommunikationsstråk. En avgörande pusselbit är därför att förstå hur många möjliga köpare som finns inom de aktuella områdena, och vilka livsskeden de befinner sig i.

Den andra begränsningen är de möjliga köparnas köpförmåga. Det tillgängliga kapitalet har i praktiskt taget samtliga fall skapats av den prisuppgång som har skett mellan köpet av den nuvarande bostaden och den eventuella försäljningen. När det gäller villasäljare är detta ofta hela den tillgängliga finansieringen. När det gäller yngre människor och familjer väger bankens bedömning av den totala betalningsförmåga för räntor och amorteringar tungt. Eventuella reavinster från tidigare boende kommer även här att ha stor betydelse för köpförmågan.

Nyproduktion kopplad till andrahandsmarknaden

Möjligheten att sälja nyproduktion är alltså hårt knuten till andrahandsmarknaden i närområdet.

Går man utanför de täta stadsområdena blir antalet lokala affärer på andrahandsmarknaden få; sällan större än ett par hundra. I områden där småhus dominerar är det snarast några tiotal. Fler möjliga köpare, mogna för ett bostadsbyte och med tillräckliga ekonomiska resurser, finns sällan. Hur många av dessa som faktiskt blir kunder beror mycket på hur attraktivt ditt nyproduktionsprojektet är. Både andra nyproduktionsprojekt och andrahandsmarknaden konkurrerar om samma uppmärksamhet.

I våra marknadsanalyser är antalet möjliga intressenter en central slutsats. Det som är helt klart, är att dagens marknad är extremt priskänslig, och det är därför en mycket stark rekommendation att även testa just detta: alltså hur marknadens storlek påverkas av prisläget.