Tjänster

Våra tjänster

Våra tjänster är utformade för passa företag inom bostadsutveckling, fastighetsutveckling och kommuner.
Sociala medier
01

Sociala medier

Sociala medier för byggherrar och bostadsutvecklare. Med stor kompetens tar vi dig hela vägen till målet.

Bo I™
02

Bo I™

Platskommunikation – Vi ger dig möjlighet att nå ut till våra 40 000 följare via våra digitala kanaler.

Bostadsanalyser
03

Bostadsanalyser

Att förstå platsen och krafterna som driver utvecklingen är grunden för ett framgångsrikt projekt.

Marknadsföring av bostäder
04

Marknadsföring av bostäder

Property People är specialister på marknadsföring för fastigheter, bostäder och platser.

Samsyn™
05

Samsyn™

Vi driver byggherresamarbeten för utbyggnadsområden för att stärka platser och utvecklingsprojekt.

Se filmen om vårt boexpo i Väsjön, Sollentuna

Vi jobbar specifikt för

plats- och bostadsbranschen