SM i amorteringskrav

Svenska Bankföreningen oroas allt mer för den höga belåningen hos svenska konsumenter. Samtidigt pågår ett svenskt mästerskap om vem som törs gapa högst om det tuffaste amorteringskravet. Tomas Östros har dragit till med 50 % och hoppas naturligtvis på att vinna. Ett sådant krav skulle, omsatt i verklighet, i sitt värsta scenario orsaka ett katastrofalt prisfall, en stendöd bostadsmarknad och sannolikt en svensk tillväxt i tillbakagång.


Kanske är det inte så märkligt att Tomas Östros inte föreslår att ett tufft amorteringskrav subventioneras. Trots allt ska han representera bankerna, som för allt i världen inte vill se en minskas lånevolym.

Att subventionera amortering, istället för räntekostnader, kan leda till en mer hälsosam bostadsmarknad; Bromsad prisutveckling, men sannolikt inget prisfall och behovet av kontantinsats och höga räntekostnader minskar.

Systemet skulle konstrueras ungefär som ROT-avdraget. Pengarna går direkt från staten till banken och den faktiska amorteringen ökar med hjälp av skatteavdraget. I likhet med ROT-avdraget måste det naturligtvis definieras en form av maxgräns.

En felaktig första tanke är att staten skänker pengar till svenska konsumenter. Men i själva verket handlar det om att staten får in lite mindre skatt (på samma sätt som det nuvarande ränte- eller ROT -avdraget). Med andra ord är det inte värre än att ta ett jobb med mindre lön för att på så vis betala mindre skatt.
Skattesystemet bör stötta de mål man vill uppnå, och varför skulle staten vilja gynna en ohälsosam belåningsgrad? Tomas Östros har gjort problemanalysen, men pratar naturligtvis inget om att avskaffa ränteavdraget.

Kan man dessutom avskaffa reavinstbeskattningen skulle rörligheten i ett segment av bostadsmarknaden som i dag blockerar nya bostadskarriärister, ges ett incitament att flytta på sig. Men det är en annan historia.

Olof Eriksson

Property People

Misshandlade stadskvaliteter Mer om vårt projekt i Älta
Din kommentar

Vad tycker du?

Din e-postadress publiceras inte. Obligatoriska fält är markerade *