Platsvarumärken

Placebranding, placemaking...

Oavsett namn så handlar det om att en plats måste attrahera människor. Annars är den värdelös.

Detaljplaner och exploatering är viktiga beståndsdelar när det gäller att utveckla en plats. De svarar mot ett regelverk som kommuner och byggherrar är väl förtrogna och vana att arbeta med. De egenskaper som gör en plats attraktiv för människor och adderar
värde till detaljplaner och byggprojekt skapas i en annan process, platsvarumärkesprocessen.

Property People har kunnandet, metoderna och erfarenheten som optimerar varumärkesvärdet i ert byggprojekt.

Varumärkesplattformar för platser och fastigheter

Vi tar reda på och analyserar vilka förutsättningar och vilka utvecklingsmöjligheter platsen har.

Platsens löfte

Med utgångspunkt i platsens potential och era målgruppers behov och önskemål, hjälper vi er att formulera ett löfte om vilka egenskaper platsen ska ha.

Platsens bevis

Tillsammans med er driver vi projektet framåt för att infria löftet till målgrupperna. Genom klok kommunikation förankrar vi projektet stadigt hos era målgrupper.

Lunch, fika eller möte?

Det är aldrig för tidigt i processen för att diskutera platsvarumärke. Hör av dig så startar vi diskussionen redan nu!

Några av våra kunder

Här är ett aktuellt urval av våra kunder
Bo Klok
Glommen Lindberg
JM
Lindbäcks
Riksbyggen
Serneke