Marknadsföring av bostäder

Marknadsföring av bostäder och platser

``Kommunikation är kittet i en varaktig relation.``

Det finns en komplexitet i bostadsmarknaden som kräver särskild
kunskap för att förklara.

Property People är specialister på marknadskommunikation för
fastighetsbranschen och bostadsmarknaden och med vår långa
erfarenhet tillför vi kommunikationen det extra allt som krävs för
framgång. Här är ett axplock av vad vi kan hjälpa er med.

Vi hjälper dig med

Design- och layoutarbete
Content till era digitala och sociala kanaler
Målgruppsanalyser
Marknadsundersökningar
Intressentbearbetning
Projektledning av större försäljningsprojekt

Event
PR- och säljkampanjer
PR- och mediabearbetning
Annonsering
Filmproduktion
Trycksaker, Direktreklam

Våra egna varumärken Bo I™ och Samsyn™ erbjuder kostnadseffektiva genvägar för att nå en marknad.

Lunch, fika eller möte?

Vi stöttar dig med nya infallsvinklar, kompetens eller ökad kapacitet.

Några av våra kunder

Här är ett aktuellt urval av våra kunder
Bo Klok
Glommen Lindberg
JM
Lindbäcks
Riksbyggen
Serneke