Bostadsanalyser

Insikter och kunskap

Property Peoples bostadsanalyser levererar insikter och kunskap utöver att presentera statistik.

Att förstå platsen och krafterna som driver utvecklingen är grunden för ett framgångsrikt projekt.

Lars Strömqvist

Platsen är på många sätt viktigare än själva bostäderna. Den har redan många förutsättningar och förväntningar knutna till sig. Kring projektet finns många intressenter med olika drivkrafter.

Fakta och utvärdering

I våra bostadsanalyser granskar och bedömer vi fakta om kommunen och platsen, om köpare och deras ekonomiska ramar, om andrahandsmarknaden och om konkurrerande nybyggnadsprojekt. Vi lusläser planer som påverkar bostadsutvecklingen och vi sätter oss in i gällande regelverk.

Läs mer

Lunch, fika eller möte?

Vi lovar att vi kan ge dig nya kunskaper och insikter om ditt bostadsprojekt.

Några av våra kunder

Här är ett aktuellt urval av våra kunder
Bo Klok
Glommen Lindberg
JM
Lindbäcks
Riksbyggen
Serneke