Prissätt ditt bostadsprojekt smartare

Prissätt ditt bostadsprojekt smartare

Vill du lära dig prissätta ditt bostadsprojekt smartare? Delta i ett av våra seminarier och lär dig optimera prissättning och lägenhetsfördelning för dina bostadsprojekt. Vi ger dig verktygen och lär dig skapa ett beräkningsunderlag för framgångsrika bostadsprojekt

Nästa tillfälle

Vi har just nu inga planerade utbildningar. Kontakta oss för information om nästa tillfälle eller företags anpassade utbildningar.

Lägenhetsfördelning och prissättning

Syfte: Prissätt ditt bostadsprojekt smartare genom att lära dig skapa de marknadsbaserade kalkyler som möjliggör korrekt prissättning och lägenhetsfördelning i ett BR-lghprojekt. Kunskaperna är även direkt tillämpbara på nyproducerade småhus både i ÄR- och BR-form, samt i projekt som kombinerar flera bostadsformer.

Bakgrund: Ett framgångsrikt nytt bostadsprojekt bygger på tre primära marknadsfundament
1) Det finns lokalt ett reellt bostadsbehov
2) Det finns en andrahandsmarknad som möjliggör flyttkedjor och skapar reavinster
3) Det finns en indikativ köpförmåga som möjliggör att projektekonomin går ihop

Metod: Genom att detaljstudera de möjliga flyttningarna från andrahandsmarknad till nyproduktion kan en bostadsutvecklare skaffa sig en sannolikhetsbaserad beräkning av den marknadsstorlek som är möjlig med ett givet pris. Med en sannolikhetsbaserad kalkyl är det också möjligt att testa priskänsligheten.
Efter att ha slagit fast en prissättning för projektet ger fortsatta beräkningar en tydlig bild av hur marknaden fördelar sig på olika lägenhetsstorlekar och/eller småhus, och möjliggör en spegling av marknaden genom bostadsfördelningen.

Innehåll:
• Vad man kan och bör läsa ut av tillgänglig försäljningsstatistik? Att skapa ett beräkningsunderlag.
• Hur många har råd att köpa på en given prisnivå? Test av priskänslighet.
• Hur du som utvecklare gör rimliga antaganden när det gäller marknad för varje bostadsstorlek. Val av prisnivå.
• Hur du beräknar den möjliga marknaden för varje bostadsstorlek. Skapa en bostadsfördelning som speglar marknaden.

Notera: Beräkningarna visar antalet möjliga intressenter. Antalet faktiska avslut avgörs av den lokala konkurrens som finns vid försäljningstillfället, utvecklingen av marknadsfundamenten, samt den attraktion som finns i det aktuella projektet.

Prissätt ditt bostadsprojekt smartare

Preliminär tidpunkt:
Omfattning: Halvdag hos Property People, Waterfront Building, Stockholm
Kostnad: SEK 5 900:- + moms
Seminariet kan också genomföras internt på företag. Kostanden offereras separat.

Victoria Parks förvandling av bostadsområdet Herrgården i Rosengård. Hur påverkar invandring och utvandring bostadsmarknaden?
Din kommentar

Vad tycker du?

Din e-postadress publiceras inte. Obligatoriska fält är markerade *