Om Property People

Det här är Property People

Property People startades 2009 som en följd av det ökande kommunikationsbehov som skapades av den växande konkurrensen på bostads- och fastighetsmarknaden. Att förstå målgrupper och skapa rätt egenskaper i ditt fastighetsprojekt har blivit allt viktigare för att uppnå mål inom bostadssektorn. Ytterst handlar det om att ge marknaden ett löfte, bevisa löftet och sedan att långsiktigt kommunicera det.
Med detta som grund har Property People genom åren utvecklat en rad marknadsinriktade
stödtjänster för bygg- och fastighetsbranschen och kommuner.

Våra tjänster bygger på de behov som finns inom utveckling av platser och fastigheter. Det handlar om att förstå och analysera marknaden, om att förstå målgrupper och deras behov och egenskaper. Tjänsterna är utvecklade för att minska riskerna för stadsutvecklingsprojekt, genom att utveckla och stärka varumärken för platser och fastigheter. Något som blir allt viktigare när konkurrensen på marknaden ökar.

Olof Eriksson, VD och grundare

Platser är inte produkter

Det finns en väsentlig skillnad på platsers varumärken kontra produkter och tjänsters varumärken. En produkt eller tjänst har stora möjligheter att snabbt korrigeras eller flyttas till en ny marknad. Platser går inte att flytta och varumärket formas av de som använder platsen.  Att arbeta med varumärken för platser, blir därför en viktig och långsiktig del i riskminimeringen av ditt stadsutvecklingsprojekt.

Alla platser har ett varumärke – frågan är vilket och hur du kan stödja varumärkets utvecklingen.

Vår kompetens sitter i vår förmåga att analysera befintliga varumärken, marknaden och inrutade flyttmönster i en kombination med vårt samsynsverktyg och vår digitala kompetens. Vi har utvecklat ett antal kanaler för digitala och sociala medier, där vi idag är en betydande aktör.

Från råmark till prospect

Vi tar ansvar för hela processen, från analysen till intresseanmälan. Property People är en nätverksorganisation, som klarar av allt från avancerade analyser, varumärkesplattformer, projektledning, detaljplanering till digital kommunikation.

Hör av dig, så berättar vi mer om hur vi jobbar!

Vårt team

Vi gör vårt yttersta för att skapa platser, bostads- och fastighetsprojekt som attraherar kunder och användare i samråd med våra kunder.
Olof Eriksson
Olof Eriksson
Marknadsstrateg och Vd
Tommy Kårlin
Tommy Kårlin
Projekledare/Digital strateg
Anna Nöjd
Anna Nöjd
Projekledare/Innehållsansvarig
Lars Strömqvist
Lars Strömqvist
Analytiker

Branschens bästa bostadsanalyser

Att förstå platsen och krafterna som driver utvecklingen är grunden för ett framgångsrikt projekt.
Med hjälp av våra marknadsanalyser får du den insikt du behöver för undvika att ta för stora risker.

Våra tjänster

Vi utvecklar platser till sitt fulla värde. Oavsett om platsen är en fastighet, ett kvarter eller en hel stadsdel.
Bo I™
01

Bo I™

Platskommunikation – Vi ger dig möjlighet att nå ut till våra 40 000 följare via våra digitala kanaler.

Bostadsanalyser
02

Bostadsanalyser

Att förstå platsen och krafterna som driver utvecklingen är grunden för ett framgångsrikt projekt.

Marknadsföring av bostäder
03

Marknadsföring av bostäder

Property People är specialister på marknadsföring för fastigheter, bostäder och platser.

Samsyn™
04

Samsyn™

Vi driver byggherresamarbeten för utbyggnadsområden för att stärka platser och utvecklingsprojekt.

Platsvarumärken
05

Platsvarumärken

Property People har kunnandet, metoderna och erfarenheten som optimerar varumärkesvärdet i ert byggprojekt.

Kolla vår blogg

På vår blogg skriver vi om allt från våra event till de senaste tankarna kring marknadsanalyser, eller helt enkelt tips och trix som vi har lärt oss i vårt dagliga arbete med platser och bostäder.