Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen försvarade i SvD måndag 18 november de rådande amorteringsreglerna och hävdar att de egentligen inte påverkar de yngres förmåga att köpa en liten bostadsrättslägenhet. De kanske har litet problem att hitta kontantinsatsen, skriver Erik Thedéen, men föräldrarna får väl hjälpa till,